Název SVJ by už měl odpovídat novému OZ

Název SVJ by už měl odpovídat novému OZ

Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 přikázal přechodnými ustanoveními právnickým osobám, které nesplňují požadavky zákona na název, aby jej změnily do dvou let. Mnoho tisíc „společenství vlastníků“,  která se ale jmenují např. „společenství pro dům…“ nebo...
Notář u změny stanov ANO, NE, JAK KDY ?

Notář u změny stanov ANO, NE, JAK KDY ?

Notář u změny stanov ANO, NE, JAK KDY ? Citace nového občanského zákoníku §1200/3: “Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě...
PENB – chaos kolem energetických štítků

PENB – chaos kolem energetických štítků

Chaos kolem energetických štítků (PENB) V první polovině roku 2015 jsme na našich seminářích pro členy výborů SVJ doporučovali, aby ty domy, které dosud nemají povinnost mít energetický štítek (přesným jménem Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB), vyčkaly na...