Vyberte stránku

Chaos kolem energetických štítků (PENB)

Energetický štítek

V první polovině roku 2015 jsme na našich seminářích pro členy výborů SVJ doporučovali, aby ty domy, které dosud nemají povinnost mít energetický štítek (přesným jménem Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB), vyčkaly na nejzazší možný termín, protože doufáme, že další novelizací se nesmysly zákona odstraní. Jaký má například smysl dělat energetický audit pro 100 let starý dům historicky cenný a chráněný, kde je každé zateplení v podstatě zakázané?

Novely jsme se dočkali, zlepšení situace ani náhodou. Navíc nedošlo ani ke zlepšení srozumitelnosti textu a čtenář (výbor SVJ) často jen hádá, co tím autor a parlament myslel. O nepřehlednosti svědčí i množství citací, které si protiřečí a člověk se jen diví, že si autor po sobě výtvor nepřečte. Zkusíme tedy vytvořit svou vlastní verzi ve tvaru, který snad bude srozumitelnější (a doufejme i správný).

 1. Novela zrušila povinnost bytový domů zpracovat do určeného data D energetický štítek.
  To je pravda, ale vlastně zrušila jen termíny implementace. Nově má SVJ povinnost předložit PENB vždy při prodeji domu či bytu a od 1.1.2016 i při pronájmu bytu na žádost vlastníka (nikoliv kupujícího či nájemce). Místo odkladu či zrušení povinnosti se tedy zákon zpřísnil a vyžaduje splnění povinnosti kdykoliv. Neznáme dům, kde by k prodeji či pronájmu nedošlo ani jednou v roce. Povinnost obstarat PENB mají tedy všichni prakticky hned.
 2. Novela zrušila povinnost domů postavených před 1947 mít průkaz energetické náročnosti.
  Snad nejčastěji citovaná polopravda. Platí totiž pouze při splnění dalších dvou podmínek: dům nesmí být změněn/zrekonstruován více než z 25% a hlavně vlastník a druhá strana (kupující či nájemce) se na tom musí písemně dohodnout. Jinak má vlastník domu či SVJ povinnosti PENB předložit. Doplňme, že u domů, které splní všechny podmínky se pak musí udávat třída G.
 3. Realitní kanceláře, vlastníci domů a SVJ musí uvádět energetickou třídu v inzerátech a nabídkách.
  Konečně jasná a čistá pravda! A pokuta je značná – až 200 000 Kč za nesplnění povinnosti
 4. PENB lze nahradit vyúčtováním dodávek energií (plyn, elektřina, teplo) za poslední 3 roky.
  ANO – ale opět pouze částečně. Tuto možnost má vlastník, pokud mu SVJ nedá energetický štítek. Tím splní povinnost on, ale SVJ má problém a může být za neposkytnutí sankcionováno. Opět doplníme, že v případě náhrady PENB vyúčtováním energií je povinnost udávat do nabídek třídu G.
 5. Platnost PENB max 10 let nebo do nejbližší rekonstrukce, štítek není nutno veřejně vyvěšovat, povinnosti pro veřejné a státní budovy jsou náročnější.
  Ve většině to nejsou novinky a ani fakta, která by negativní dojem zvrátila. Zbývá jen se s požadavky co nejlépe a hlavně v pravou chvíli vyrovnat.

Kdy a zda potřebujete PENB ve vašem konkrétním případě a daném čase se dozvíte zde : http://www.prukaznadum.cz/

Jiné dobře a srozumitelně zpracované stránky k dané problematice jsou http://www.energeticky-stitek-domu.cz/o-stitku/energeticky-stitek-od-1-7-2015

Plné a aktuální znění zákona: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406

PENB - energetický štítek

Co je co v energetickém štítku