Co MUSÍM vědět jako člen výboru SVJ ?

 • za škody z nedbalosti/neznalosti odpovídám
 • ručím za ně svým majetkem
 • odpovědnost nelze plně přesunout na někoho jiného

Nabízené služby

S účinností nového občanského zákoníku se zvýšila odpovědnost členů výborů SVJ.

Není chybou spojit se se specialisty, kteří Vám s péčí o bytový dům pomohou. SVJprofi.cz nemá zájem výbory nahradit a dělat si „co chce“, ale umí je v jejich roli podpořit a zefektivnit jejich činnost.

Účetnictví SVJ

 • evidence plateb za služby
 • vedeme seznamy neplatičů
 • upomínání pohledávek
 • „fond oprav“ 
 • účetní závěrka a její zveřejnění v rejstříku

Poradenství

 • provozní náklady domu
 • návrh úsporných opatření
 • úpravy pravidel domu omezující neplacení a škody

Audit domu a plán údržby

 • prověření stavu domu specialisty – výsledkem je 10-letý plán údržby či obnovy

Správa nemovitosti

 • drobná údržba a opravy
 • odečty měřidel pro vyúčtování
 • dezinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor

Vyúčtování služeb

 • většina již v lednu či únoru
 • vyúčtování jsou srozumitelná
 • položky ve vyúčtování a jeho podrobnost volí sám klient

Mzdy a odměny výboru

 • kompletní mzdové účetnictví pro odměny členů výborů
 • evidenci DPP či DPČ

Povinné revize

 • plán povinných revizí
 • doplnění chybějící
 • odstranění závad

Úprava stanov

 • zlepšení praktičnosti stanov
 • splnění podmínek NOZ
 • omezení rizik výboru

Ostatní

 • organizace shromáždění SVJ
 • konzultace k pojištění
 • stavební dozor a posudky
 • audit/rekonstrukce účetnictví minulých let

 

Jak Vám můžeme pomoci

Základní nabídku služeb pro Společenství vlastníků a bytová družstva najdete níže. Cenu ostatních nabízených (individuálních) služeb zašleme na vyžádání.

 

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH !

Školení a semináře

Nový občanský zákoník, platný od 2014, změnil právní odpovědnost členů výborů společenství vlastníků. 

 Ať už se staráte o malý bytový dům s 5 spoluvlastníky nebo o složitý komplex s 300 byty, není od věci seznámit se s novinkami v legislativě a potkat se s „podobně postiženými“ kolegy z jiných SVJ. Tím spíše, že formát semináře je postaven nejen na výkladu přednášejících, ale hlavně na diskusi a otázkách účastníků. 

Informujte mne o dalším semináři: 

10 + 1 =

“ Cítit se jako zákazník ! „

Některá společenství se stávají rukojmími správců, zvláště pokud má výbor málo času a správce dostatek drzosti.

Jak jinak si vysvětlit reakce typu „To by se nám líbilo, ale musíme se zeptat správce“. Jakoby se vyměnily role ZÁKAZNÍKA a DODAVATELE. Účetnictví a správu provádíme s nadšením a zaujetím – o to větším, pokud se klient cítí jako KLIENT. 

 

 • ochota – neodpovídáme ve stylu „to nejde!“
 • přesnost – nevyrábíme hodinky, ale na přesnosti si zakládáme !
 • jednoduchost – je pro nás výrazem vstřícnosti vůči klientovi
 • transparentnost – rozumíte tomu, co děláme, protože nic neskrýváme

Mgr. Martin Vrba, SVJprofi – jednatel a vlastník

Časté otázky

… a ještě častěji opakované omyly

Otázky a hlavně odpovědi vycházejí z praktické zkušenosti a nenahrazují služby právních kanceláří. Doporučujeme využívat služeb právníka se zkušenostmi z oblasti SVJ a správy nemovitostí. Mnoho dalších otázek probíráme na seminářích. 

Musíme mít tzv. energetický štítek (správněji PENB) ?

V podstatě ano.  Více v příspěvku Chaos kolem energetických štítků (PENB)

Lze odměny člena výboru SVJ řešit přes DPP?

Ne – jedná se o odměnu člena statutárního orgánu právnické osoby a jako taková nesmí být podle zákoníku práce vyplácena na základě dohody.

Jak zdaníme výnos z pronájmu společných prostor?

Většinou NIJAK – Výnosy z pronájmu společných prostor nejsou příjmem SVJ, ale příjmem jednotlivých vlastníků. Každý vlastník na konci účetního období obdrží potvrzení o příjmech a zdanění je otázka pro něj.

Musí SVJ ukládat účetní závěrku do rejstříku?

Ano –  SVJ má povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin a to dokonce i zpětně – platí už za rok 2014.

Může SVJ používat jednoduché účetnictví ?

NE –  SVJ má povinnost vést účetnictví tzv. podvojné, ale má možnost vést ho ve zjednodušeném rozsahu.

Jaké odvody z odměny musíme hradit?

Odměna člena statutárního orgánu právnických osob podléhá odvodu zálohy na daně z příjmu a zdravotního pojištění . Pokud je odměna 2 500 Kč a vyšší, podléhá i odvodům sociálního pojištění.

Musí SVJ podávat daňové přiznání ?

Ne – Pokud má SVJ nulovou daňovou povinnost (týká se naprosté většiny SVJ) potom se na něj vztahuje výjimka z povinnosti podávat daňové přiznání i informovat o tom správce daně. 

Je nezbytný notář na shromáždění ?

Nová SVJ – většinou ANO, starší než 2014 – určitě NE. Notář u změny stanov ANO, NE, JAK KDY ?

Kontaktujte nás !

Rádi s Vámi navážeme kontakt, ať už hledáte řešení problému, otázky na odpovědi či zdroje informací. 

info@svjprofi.cz

(420) 737 213 883

Koněvova 1107/54, 13000 Praha 3 - Žižkov

15 + 7 =

Share This