Vyberte stránku

Informace SVJprofi.cz

SVJprofi.cz seminář

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014, změnil právní odpovědnost členů výborů SVJ. Ať už se staráte o malý bytový dům s 5 spoluvlastníky nebo o složitý komplex s 300 byty, není od věci seznámit se s novinkami v legislativě a potkat se s „podobně postiženými“ kolegy z jiných SVJ. Tím spíše, že formát současného semináře je stavěn nejen na výkladu přednášejících ale též na diskusi s účastníky.

 1. Seminář „Co musím vědět jako člen výboru SVJ ? “ – Praha/Žižkov – 8.6.2016
 2. Seminář „Co musím vědět jako člen výboru SVJ ? “ – Praha/Vinohrady – 16.6.2016
 3. Seminář „Co musím vědět jako člen výboru SVJ ? “ – Praha/Vinohrady – 22.6.2016

REGISTRACE PROGRAMHODNOCENÍ ÚČASTNÍKU

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

a ještě častěji opakované omyly

Uvedené otázky a hlavně odpovědi vycházejí z praktické zkušenosti a nenahrazují služby právních kanceláří. Doporučujeme využívat služeb právníka se zkušenostmi v oblasti SVJ a správy nemovitostí. Další otázky probíráme na seminářích.

 • Musíme mít energetický štítek ?
  • Energetický štítekV podstatě ano. Ani novela zákona 406/2000 platná od 1.7.2015 neodstranila nesrozumitelnost zákona na první přečtení. Tzv. energetický štítek (správně PENB – průkaz energetické náročnosti budovy) musí SVJ, resp. vlastník domu,  předložit vždy při prodeji či pronájmu bytu či domu. Tedy vlastně téměř stále. Najít se dá jen jediná vyjímka – u domu postaveném před 1947 nikdy nezrekonstruovaném z více než 25%,  kde se současně obě strany obchodu dohodnou na tom, že štítek nechtějí. Více v příspěvku Chaos kolem energetických štítků (PENB)
 • Je nutná přítomnost notáře u změny stanov ?
  • SVJ nemusí ověřovat rozhodnutí shromáždění o změně stanov notářem, pokud
   – vzniklo před 1.1.2014 a
   – používalo na počátku vzorové stanovy a
   – nikdy nezměnilo stanovy za účasti notáře a
   – jeho stanovy notáře nevyžadují


   detaily naleznete v příspěvku: Notář u změny stanov ANO, NE, JAK KDY ?

 • Musí SVJ ukládat účetní závěrku na obchodní rejstřík?
  • Ano –  podle právní úpravy zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 má SVJ povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin a to dokonce i zpětně – za rok 2014 do 31.3.2016, za rok 2015 do 30.11.2017

 • Lze použít pro SVJ jednoduché účetnictví?
  • NE – přestože od 1. 1. 2016 bylo podle zákona o účetnictví jednoduché účetnictví znovu zavedeno, mohou ho používat pouze v zákoně uvedené účetní jednotky, mezi které SVJ nepatří. SVJ má povinnost vést účetnictví tzv. podvojné, ale má možnost vést ho ve zjednodušeném rozsahu.
 • Může být odměna člena výboru vyplácena na základě dohody o provedení práce?
  • Ne – jedná se o odměnu člena statutárního orgánu právnické osoby a jako taková nesmí být podle zákoníku práce vyplácena na základě dohody.
 • Jakým odvodům podléhá odměna člena výboru?
  • Účetnictví

   Účetnictví

   Vzhledem k tomu, že se jedná o odměnu člena statutárního orgánu právnických osob, tak podléhá odvodu zálohy na daně z příjmu a zdravotního pojištění . Pokud je měsíční odměna vyšší než 2 500,- Kč podléhá i odvodům sociálního pojištění.

 • Musí SVJ podávat daňové přiznání ?
  • Ne – Pokud má SVJ nulovou daňovou povinnost (týká se většiny SVJ) potom se na něj podle §38 zákona o dani z příjmu vztahuje výjimka z povinnosti podávat daňové přiznání a zároveň nemá povinnost sdělovat správci daně, že mu tato povinnost nevznikla.
 • Musí SVJ ukládat účetní závěrku na obchodní rejstřík?
  • Ano –  podle právní úpravy zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 má SVJ povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin a to dokonce i zpětně – za rok 2014 do 31.3.2016, za rok 2015 do 30.11.2017
 • Pokud SVJ pronajme společný nebytový prostor – jak zdaní tyto výnosy?
  • NIJAK – Výnosy plynoucí z pronájmu společných nebytových prostor nejsou příjmem SVJ, ale příjmem jednotlivých vlastníků. To znamená, že každý vlastník na konci účetního období obdrží potvrzení o příjmech a je jeho povinností tyto příjmy zdanit.

bytový dům

 
Vaše jméno
E-mail
Otázka/námět/přání:

SVJprofi.cz

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

S účinností nového občanského zákoníku se zvýšila odpovědnost členů výborů SVJ. Není chybou spojit se se specialisty, kteří Vám s péčí o bytový dům pomohou. SVJprofi.cz nemá zájem výbory nahradit a dělat si „co chce“, ale umí je v jejich roli podpořit a zefektivnit jejich činnost. Ukážeme Vám, že 

 • vedeme účetnictví podle zákonů a pokynů klienta, kontrolujeme převzaté doklady, vysvětlíme použité postupy
 • evidujeme platby za služby, předkládáme SVJ seznamy neplatičů, upomínáme pohledávky
 • vedeme „fond oprav“ za celek i za jednotlivce
 • sestavíme účetní závěrku, zdarma zveřejníme v rejstříku
 • provádíme vyúčtování služeb pro jednotlivé vlastníky vždy do konce dubna
 • vyhodnotíme provozní náklady domu, návrhujeme úsporná opatření
 • vedeme kompletní mzdové účetnictví – v případě odměn členů výborů (či zaměstnanců)
 • předkládáme srozumitelná vyúčtování, položky obsažené ve vyúčtování a jeho podrobnost volí sám klient

Ukázky Podrobné vyúčtování - standard SVJprofi.cz

Podrobné vyúčtování – standard SVJprofi.cz

Stručné vyúčtování - na žádost

Stručné vyúčtování – na žádost

NEVYHOVUJÍCÍ vyúčtování - neřekne nic!

NEVYHOVUJÍCÍ vyúčtování – neřekne nic!

 • vedeme evidenci jednotek
 • sestavíme plán povinných revizí, doplníme chybějící a zajistíme odstranění závad
 • zajistíme drobnou údržbu a opravy nemovitosti
 • provedeme odečty měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • zajistíme dezinfekci, dezinsekci a deratizaci společných prostor

Víte proč byste měli změnit správce nebo účetní ?

 • audit či rekonstrukce účetnictví minulých let, vymáhání pohledávek
 • zajišťování znaleckých a odborných posudků, doporučíme kompletní realitní servis
 • zajištění inženýrských činností, výběrová řízení, stavební dozor atd.
 • pomoc při organizaci shromáždění SVJ, pokladové materiály, organizace hlasování, zápisy, zajištění notáře
 • konzultace k pojištění nemovitosti

Víte proč byste měli změnit správce nebo účetní ?

Právě pořádáme seminář: Co musím vědět jako člen výboru SVJ ? pro ty, kdo nás chtějí poznat a poučit se v problematice SVJ. Obsah semináře vychází z praktických zkušeností a četných dotazů, se kterými jsme se setkali v reálné praxi při správě  a vedení účetnictví pro bytové domy. Vzhledem k tomu, že seminář je určen pro nové i zkušené členy výborů SVJ , podporujeme i neformální diskusi a výměnu informací týkajících se působení ve výboru. Vítáni jsou i vlastníci, kteří mají zájem dozvědět se nové informace.


Nejbližší termíny:

Ceny jsou stanovovány individuálně podle rozsahu služeb a velikosti SVJ a jsou pro všechny klienty (i menší domy) finančně přijatelné. Orientačně je možné vycházet z následujících cen:

 • vedení účetnictví­: 70 Kč / bytová jednotka / měsíc
 • balíček vedení účetnictví a správy nemovitosti­: od 150 Kč / bytová jednotka / měsíc
 • zpracování mezd: 150 Kč / 1 mzda

V praxi však záleží na konkrétních podmínkách a cena může být i nižší – zkuste to hned:

 
SVJ/BD-název nebo ič*
Počet jednotek*
Vaše jméno
E-mail*
Telefon
doplňující info:

CÍTIT SE JAKO ZÁKAZNÍK !

Poskytovat služby pro SVJ jsme začali proto, že se nám zdálo neskutečné, jakými rukojmími správců se společenství často stávají, zvláště tam kde má výbor málo času a správce dostatek drzosti. Jak jinak si vysvětlit reakce typu „To by se nám líbilo, ale musíme se zeptat správce!“. Jako by se vyměnily role ZÁKAZNÍKA a DODAVATELE. Účetnictví a správu provádíme s nadšením a zaujetím – o to větším, pokud se klient cítí jako KLIENT.

 • ochota – těžko najít požadavek, kde bychom řekli „to nejde !“
 • přesnost – nevyrábíme hodinky, ale přesnost považujeme za nutnost !
 • jednoduchost – není výrazem neschopnosti ale vstřícnosti vůči klientovi
 • transparentnost – rozumíte tomu, co děláme, protože nic neskrýváme

KONTAKT Proč změnit správce či účetní ? SEMINÁŘE SVJprofi.cz

Otázky a odpovědi (FAQ)

Články

Přečetli jsme za Vás