Vyberte stránku

Přečetli jsme za Vás zajímavé články


Také jste asi četli něco zajímavého. Podělte se:

 

Váš E-mail:
adresa článku:

Název SVJ by už měl odpovídat novému OZ

Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 přikázal přechodnými ustanoveními právnickým osobám, které nesplňují požadavky zákona na název, aby jej změnily do dvou let. Mnoho tisíc „společenství vlastníků“,  která se ale jmenují např. „společenství pro dům…“ nebo „společenství + ADRESA“ se tak zcela zbytečně měla v minulých dvou letech přejmenovávat. Nic na tom nemění ani extrémní výklad[…]Notář u změny stanov ANO, NE, JAK KDY ?

Notář u změny stanov ANO, NE, JAK KDY ? Citace nového občanského zákoníku §1200/3: „Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě.“ Laik by řekl, že tedy stávající SVJ založená před rokem 2014 by nadále[…]PENB - chaos kolem energetických štítků

Chaos kolem energetických štítků (PENB) V první polovině roku 2015 jsme na našich seminářích pro členy výborů SVJ doporučovali, aby ty domy, které dosud nemají povinnost mít energetický štítek (přesným jménem Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB), vyčkaly na nejzazší možný termín, protože doufáme, že další novelizací se nesmysly zákona odstraní. Jaký má například smysl dělat[…]