Vyberte stránku

Nabídka služeb pro SVJ

[su_tabs]

[su_tab title=“O nás“ anchor=“vitame“]
Vítáme Vás

na stránkách společnosti zabývající se vedením účetnictví a správou nemovitostí SVJ, BD a majitelů bytových domů. Snažíme se poskytovat vysoce profesionální služby v souladu s požadavky a potřebami našich klientů. Z nabízeného širokého spektra služeb si může každý zvolit takovou kombinaci, kterou potřebuje, naše služby jsou proto vhodné pro menší SVJ (BD), ale zároveň poskytujeme i komplexní služby velkým subjektům.

Pro usnadnění komunikace s klienty využíváme moderní komunikační technologie, většinu materiálů zpracováváme v elektronické podobě a k jejich zpracování využíváme specializovaný software, takže jsme schopni v jakémkoli okamžiku poskytnout našim klientům přesné informace.

Vyzkoušejte si, kolik by naše služby
stály právě pro Váš konkrétní dům
Vždy jsme připraveni
k setkání a konzultacím. 
Rádi se s Vámi seznámíme
na semináři určeném pro výbory SVJ
[su_button url=“#ceny“] KALKULACE CENY [/su_button] [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/#contact“] KONTAKTUJTE NÁS [/su_button] [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/?page_id=174″] PROGRAM SEMINÁŘE [/su_button]

[/su_tab]

[su_tab title=“Účetnictví“ anchor=“ucto“]

V oblasti účetnictví nabízíme: [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/#aboutus“]Víte proč byste měli změnit správce nebo účetní ?[/su_button]

 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů klienta, včetně kontroly převzatých účetních dokladů
 • běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů
 • vyhotovení a evidence předpisů záloh na služby, včetně změn předpisu např. v souvislosti se změnou počtu osob v domácnosti
 • úprava záloh na služby v případě přeplatků či nedoplatků v rámci vyúčtování služeb
 • evidence „fondu oprav“ za celek i za jednotlivce
 • kontrola úhrad záloh na služby, v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka
 • realizace veškerých finančních operací prostřednictvím bankovního účtu dle pokynů klienta
 • realizace hotovostních plateb dle pokynů klienta
 • sestavení účetní závěrky
 • odeslání kopie schválené účetní závěrky na rejstříkový soud k založení do Sbírky listin
 • vyúčtování služeb pro jednotlivé vlastníky (uživatele)
 • vyhodnocení provozních nákladů, návrhy úsporných opatření
 • podklady pro shromáždění SVJ (členskou schůzi u BD)
 • archivace dokumentace k nemovitosti po dobu správy
 • mzdové účetnictví – výpočet mezd a odvodů, zasílání přehledů orgánům státní správy, příkazy k úhradě, roční přehledy a potvrzení
 • další individuálně smluvené činnosti

Snažíme se předkládat vlastníkům vyúčtování, která jsou srozumitelná a zároveň podávají informace o všech důležitých skutečnostech zúčtovacího období. Položky obsažené ve vyúčtování a jeho podrobnost volí vždy sám klient (máme připraveno několik vzorů).

Ukázky

 

 

Vyzkoušejte si, kolik by naše služby
stály právě pro Váš konkrétní dům
Vždy jsme připraveni
k setkání a konzultacím. 
Rádi se s Vámi seznámíme
na semináři určeném pro výbory SVJ
[su_button url=“#ceny“] KALKULACE CENY [/su_button] [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/#contact“] KONTAKTUJTE NÁS [/su_button] [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/?page_id=174″] PROGRAM SEMINÁŘE [/su_button]

 

[/su_tab]

[su_tab title=“Správa“ anchor=“sprava“]

V oblasti technické správy a údržby nemovitostí nabízíme především tyto služby:

 • vedení evidence bytových a nebytových jednotek včetně aktualizace evidence
 • stavebně technická prohlídka domu, sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
 • sestavení plánu oprav a údržby
 • zajištění provedení odečtu měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • zajištění provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
 • ostatní individuálně sjednané činnosti

 

Vyzkoušejte si, kolik by naše služby
stály právě pro Váš konkrétní dům
Vždy jsme připraveni
k setkání a konzultacím. 
Rádi se s Vámi seznámíme
na semináři určeném pro výbory SVJ
[su_button url=“#ceny“] KALKULACE CENY [/su_button] [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/#contact“] KONTAKTUJTE NÁS [/su_button] [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/?page_id=174″] PROGRAM SEMINÁŘE [/su_button]

 

[/su_tab]

[su_tab title=“Ostatní“ anchor=“ostatni“]

Ostatní služby   [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/#aboutus“]Víte proč byste měli změnit správce nebo účetní ?[/su_button]

(po dohodě s klientem), nad rámec běžných činností s individuálně sjednanými úhradami :

 • zajišťování znaleckých a odborných posudků
 • vymáhání pohledávek
 • zajištění kompletního realitního servisu při pronájmu bytů a nebytových prostor ( např. uzavírání nájemních smluv podle všech platných vyhlášek a zákonů, zajištění propagace a inzerce Vaší nabídky či poptávky atd.)
 • zajištění inženýrských činností – vypracování investičních analýz, vypracování projektové dokumentace, zajištění administrativních úkonů spojených s investiční výstavbou, výběrová řízení, stavební dozor atd.
 • pomoc při organizaci shromáždění SVJ, pokladové materiály pro hlasování, organizace hlasování, zápisy ze schůze (shromáždění), v případě potřeby zajištění notáře
 • konzultace k pojištění nemovitosti
 • rekonstrukce účetnictví minulých let

 

Vyzkoušejte si, kolik by naše služby
stály právě pro Váš konkrétní dům
Vždy jsme připraveni
k setkání a konzultacím. 
Rádi se s Vámi seznámíme
na semináři určeném pro výbory SVJ
[su_button url=“#ceny“] KALKULACE CENY [/su_button] [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/#contact“] KONTAKTUJTE NÁS [/su_button] [su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/?page_id=174″] PROGRAM SEMINÁŘE [/su_button]

 

[/su_tab]

[su_tab title=“Školení“ anchor=“skoleni“]

Seminář: Co musím vědět jako člen výboru SVJ ?

Víte, že:

 • dle nového Občanského zákoníku byla zvýšena odpovědnost členů výboru SVJ ?
 • se změnila práva a povinnosti vlastníků v SVJ ?
 • je nově upraveno zdanění SVJ ?
 • je nutná úprava stanov SVJ (v rámci těchto úprav je možné schválit zásadní změny pro snadnější fungování SVJ – hlasování členů, vyúčtování služeb,..) ?
 • jsou stanoveny další povinnosti pro SVJ, při jejichž nesplnění hrozí velké finanční postihy

[su_button url=“http://142694.w94.wedos.ws/domains/svjprofi.cz/?page_id=174″]DETAILNÍ PROGRAM[/su_button]


Přednášející: Ing.Radka Rudolecká, 13 let praxe v účetnictví a správě bytových domů, přednáší účetnictví na SOŠ pro administrativu EU v Praze

Cena: 490 Kč za účastníka. Úhrada předem nejpozději 3 dny před konáním semináře převodem na účet č.: 1350146012/3030 vedený u AirBank.a.s, variabilní symbol: IČ vašeho SVJ : 1350146012/3030 vedený u AirBank.a.s, variabilní symbol: ič vašeho SVJ


Nejbližší termíny:

[do_widget id=events-widget-5]

[/su_tab]

[su_tab title=“Ceny“ anchor=“ceny“]

Všechny ceny jsou stanovovány individuálně podle rozsahu služeb a velikosti SVJ, tak aby naše služby byly pro všechny klienty finančně přijatelné.

Orientačně je možné vycházet z následujících cen:

 • vedení účetnictví­: 70 Kč / bytová jednotka / měsícc
 • zpracování mezd: 150 Kč / 1 mzda
 • balíček vedení účetnictví a správy nemovitosti­: 160 Kč / bytová jednotka / měsíc

V praxi však záleží na konkrétních podmínkách a cena může být i nižší – zkuste to !


[contact-form-7 id=“350″ title=“Kalkulace“]

[/su_tab]

[/su_tabs]