Vyberte stránku

zaloha info

Vše nejlepší do Nového Roku

přeje klientům a přátelům 

 

SVJprofi.cz - efektivní služby pro SVJ a bytové domy

PF2016

 

SVJprofi.cz seminář

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014, změnil právní odpovědnost členů výborů SVJ. Ať už se staráte o malý bytový dům s 5 spoluvlastníky nebo o složitý komplex s 300 byty, není od věci seznámit se s novinkami v legislativě a potkat se s „podobně postiženými“ kolegy z jiných SVJ. Tím spíše, že formát současného semináře je stavěn nejen na výkladu přednášejících ale též na diskusi s účastníky. 

 1. Seminář „Co musím vědět jako člen výboru SVJ ? “ – 12.1.2016
 2. Seminář „Co musím vědět jako člen výboru SVJ ? “ – 20.1.2016
REGISTRACE PROGRAM
 
Co bych měl vědět jako člen výboru SVJ ?
Seminář SVJprofi.czHlavní přednášející: Ing. Radka Rudolecká, 13 let praxe v účetnictví a správě bytových domů, přednáší účetnictví na SOŠ pro administrativu EU v Praze.

Cena : 490 Kč za účastníka. Úhrada převodem na účet nejpozději 3 dny před konáním semináře. Číslo účtu 135 014 6012 /3030 vedený u AirBank, a.s. variabilní symbol = ič vašeho SVJ. Daňový doklad obdržíte na semináři.

 PŘIHLÁSIT SE NA DALŠÍ TERMÍN !

I.část : Jak nás ovlivní nový občanský zákoník?
 • Máme už splněny povinnosti pro rok 2015? Více než polovina SVJ dosud nezapsala nové stanovy do Obchodního rejstříku.
 • Jaká je moje odpovědnost jako člena výboru SVJ ? Mám se bát pracovat ve výboru?
 • Vlastníci bytů mají vůči SVJ práva i povinnosti – některá jsou i nově zavedená.
 • Další povinnosti SVJ, za které hrozí finanční postihy
 • V případě zájmu: co je co v SVJ, povinný obsah stanov.
II.část: Účetnictví a daně
 • Změny ve vedení účetnictví SVJ, účetní závěrce a podávání daňového přiznání ­
 • Rizika vedení účetnictví a zpracování daní
 • Vymezení nákladů na služby a jejich účtování – transparentnost především!
 • Vymezení nákladů na správu domu a jejich účtování. Tzv. fond oprav = dlouhodobě přijaté zálohy. Rozúčtování společných nákladů a energií – rozumí mu každý nebo nikdo?
 • Proč nás zatěžují pohledávky za spoluvlastníky domu?
III.část: Správa domu – jednoduše a srozumitelně
 • Mít nebo nemít správce domu?
 • Kde je prostor pro úspory? Platit méně správci, nebo dělat správu inteligentně?
 • Povinné revize u bytového domu – kdy a co.
 • Energetické štítky domu již čekají na startu
IV.část: Diskuse, otázky účastníků

 PŘIHLÁSIT SE NA DALŠÍ TERMÍN !

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

a ještě častěji opakované omyly

Uvedené otázky a hlavně odpovědi vycházejí z praktické zkušenosti a nenahrazují služby právních kanceláří. Doporučujeme využívat služeb právníka se zkušenostmi v oblasti SVJ a správy nemovitostí. Další otázky probíráme na seminářích.


všechny otázky


legislativa

 • Musíme mít energetický štítek ?

  • Energetický štítekV podstatě ano. Ani novela zákona 406/2000 platná od 1.7.2015 neodstranila nesrozumitelnost zákona na první přečtení. Tzv. energetický štítek (správně PENB – průkaz energetické náročnosti budovy) musí SVJ, resp. vlastník domu,  předložit vždy při prodeji či pronájmu bytu či domu. Tedy vlastně téměř stále. Najít se dá jen jediná vyjímka – u domu postaveném před 1947 nikdy nezrekonstruovaném z více než 25%,  kde se současně obě strany obchodu dohodnou na tom, že štítek nechtějí. Více v příspěvku Chaos kolem energetických štítků (PENB)

 • Je nutná přítomnost notáře u změny stanov ?

  • SVJ nemusí ověřovat rozhodnutí shromáždění o změně stanov notářem, pokud
   – vzniklo před 1.1.2014 a
   – používalo na počátku vzorové stanovy a
   – nikdy nezměnilo stanovy za účasti notáře a
   – jeho stanovy notáře nevyžadují


   detaily naleznete v příspěvku: Notář u změny stanov ANO, NE, JAK KDY ?

 • Musí SVJ ukládat účetní závěrku na obchodní rejstřík?

  • Ano –  podle právní úpravy zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 má SVJ povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin a to dokonce i zpětně – za rok 2014 do 31.3.2016, za rok 2015 do 30.11.2017


účetnictví

 • Lze použít pro SVJ jednoduché účetnictví?

  • NE – přestože od 1. 1. 2016 bylo podle zákona o účetnictví jednoduché účetnictví znovu zavedeno, mohou ho používat pouze v zákoně uvedené účetní jednotky, mezi které SVJ nepatří. SVJ má povinnost vést účetnictví tzv. podvojné, ale má možnost vést ho ve zjednodušeném rozsahu.

 • Může být odměna člena výboru vyplácena na základě dohody o provedení práce?

  • Ne – jedná se o odměnu člena statutárního orgánu právnické osoby a jako taková nesmí být podle zákoníku práce vyplácena na základě dohody.

 • Jakým odvodům podléhá odměna člena výboru?

  • Účetnictví

   Účetnictví

   Vzhledem k tomu, že se jedná o odměnu člena statutárního orgánu právnických osob, tak podléhá odvodu zálohy na daně z příjmu a zdravotního pojištění . Pokud je měsíční odměna vyšší než 2 500,- Kč podléhá i odvodům sociálního pojištění.

 • Musí SVJ podávat daňové přiznání ?

  • Ne – Pokud má SVJ nulovou daňovou povinnost (týká se většiny SVJ) potom se na něj podle §38 zákona o dani z příjmu vztahuje výjimka z povinnosti podávat daňové přiznání a zároveň nemá povinnost sdělovat správci daně, že mu tato povinnost nevznikla.

 • Musí SVJ ukládat účetní závěrku na obchodní rejstřík?

  • Ano –  podle právní úpravy zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 má SVJ povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin a to dokonce i zpětně – za rok 2014 do 31.3.2016, za rok 2015 do 30.11.2017

 • Pokud SVJ pronajme společný nebytový prostor – jak zdaní tyto výnosy?

  • NIJAK – Výnosy plynoucí z pronájmu společných nebytových prostor nejsou příjmem SVJ, ale příjmem jednotlivých vlastníků. To znamená, že každý vlastník na konci účetního období obdrží potvrzení o příjmech a je jeho povinností tyto příjmy zdanit.


správa nemovitosti

 

 

bytový dům

Vaše jméno
E-mail
Otázka/námět/přání:

SVJprofi.cz

!

Problem? Have you read this carefully?

You are admin: Click here to try debug (or eee a exclamation point ! above ?. Hover over to see error message.)

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

S účinností nového občanského zákoníku se zvýšila odpovědnost členů výborů SVJ. Není chybou spojit se se specialisty, kteří Vám s péčí o bytový dům pomohou. SVJprofi.cz nemá zájem výbory nahradit a dělat si „co chce“, ale umí je v jejich roli podpořit a zefektivnit jejich činnost. Ukážeme Vám, že 


– účetnictví můžete a máte rozumět

 • vedeme účetnictví podle zákonů a pokynů klienta, kontrolujeme převzaté doklady, vysvětlíme použité postupy
 • evidujeme platby za služby, předkládáme SVJ seznamy neplatičů, upomínáme pohledávky
 • vedeme „fond oprav“ za celek i za jednotlivce
 • sestavíme účetní závěrku, zdarma zveřejníme v rejstříku
 • provádíme vyúčtování služeb pro jednotlivé vlastníky vždy do konce dubna
 • vyhodnotíme provozní náklady domu, návrhujeme úsporná opatření
 • vedeme kompletní mzdové účetnictví – v případě odměn členů výborů (či zaměstnanců)
 • předkládáme srozumitelná vyúčtování, položky obsažené ve vyúčtování a jeho podrobnost volí sám klient

Ukázky

Podrobné vyúčtování - standard SVJprofi.cz

Podrobné vyúčtování – standard SVJprofi.cz

Stručné vyúčtování - na žádost

Stručné vyúčtování – na žádost

NEVYHOVUJÍCÍ vyúčtování - neřekne nic!

NEVYHOVUJÍCÍ vyúčtování – neřekne nic!


– správa nemovitosti jde zvládnout bez chyb a rizik

 • vedeme evidenci jednotek
 • sestavíme plán povinných revizí, doplníme chybějící a zajistíme odstranění závad
 • zajistíme drobnou údržbu a opravy nemovitosti
 • provedeme odečty měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • zajistíme dezinfekci, dezinsekci a deratizaci společných prostor

Víte proč byste měli změnit správce nebo účetní ?


– umíme i méně obvyklé věci

 • audit či rekonstrukce účetnictví minulých let, vymáhání pohledávek
 • zajišťování znaleckých a odborných posudků, doporučíme kompletní realitní servis
 • zajištění inženýrských činností, výběrová řízení, stavební dozor atd.
 • pomoc při organizaci shromáždění SVJ, pokladové materiály, organizace hlasování, zápisy, zajištění notáře
 • konzultace k pojištění nemovitosti

Víte proč byste měli změnit správce nebo účetní ?


– poradíme srozumitelně a vždy se zájmem

Právě pořádáme seminář: Co musím vědět jako člen výboru SVJ ? pro ty, kdo nás chtějí poznat a poučit se v problematice SVJ. Obsah semináře vychází z praktických zkušeností a četných dotazů, se kterými jsme se setkali v reálné praxi při správě  a vedení účetnictví pro bytové domy.

Vzhledem k tomu, že seminář je určen pro nové i zkušené členy výborů SVJ , podporujeme i neformální diskusi a výměnu informací týkajících se působení ve výboru. Vítáni jsou i vlastníci, kteří mají zájem dozvědět se nové informace.


Nejbližší termíny:


– nemáme přehnané ceny – přesvědčte se !

Ceny jsou stanovovány individuálně podle rozsahu služeb a velikosti SVJ a jsou pro všechny klienty (i menší domy) finančně přijatelné. Orientačně je možné vycházet z následujících cen:

 • vedení účetnictví­: 70 Kč / bytová jednotka / měsíc
 • balíček vedení účetnictví a správy nemovitosti­: od 150 Kč / bytová jednotka / měsíc
 • zpracování mezd: 150 Kč / 1 mzda

V praxi však záleží na konkrétních podmínkách a cena může být i nižší – zkuste to hned:

SVJ/BD-název nebo ič*
Počet jednotek*
Vaše jméno
E-mail*
Telefon
doplňující info:

CÍTIT SE JAKO ZÁKAZNÍK !

Poskytovat služby pro SVJ jsme začali proto, že se nám zdálo neskutečné, jakými rukojmími správců se společenství často stávají, zvláště tam kde má výbor málo času a správce dostatek drzosti. Jak jinak si vysvětlit reakce typu „To by se nám líbilo, ale musíme se zeptat správce!“. Jako by se vyměnily role ZÁKAZNÍKA a DODAVATELE. Účetnictví a správu provádíme s nadšením a zaujetím – o to větším, pokud se klient cítí jako KLIENT.

 • ochota – těžko najít požadavek, kde bychom řekli „to nejde !“
 • přesnost – nevyrábíme hodinky, ale přesnost považujeme za nutnost !
 • jednoduchost – není výrazem neschopnosti ale vstřícnosti vůči klientovi
 • transparentnost – rozumíte tomu, co děláme, protože nic neskrýváme


KONTAKT


Proč změnit správce či účetní ?


SEMINÁŘE

SVJprofi.cz

Otázky a odpovědi (FAQ)

Články

Přečetli jsme za Vás