soud o název SVJNový občanský zákoník platný od 1.1.2014 přikázal přechodnými ustanoveními právnickým osobám, které nesplňují požadavky zákona na název, aby jej změnily do dvou let. Mnoho tisíc „společenství vlastníků“,  která se ale jmenují např. „společenství pro dům…“ nebo „společenství + ADRESA“ se tak zcela zbytečně měla v minulých dvou letech přejmenovávat. Nic na tom nemění ani extrémní výklad tvrdící, že SVJ založená podle starých zákonů nejsou výslovně zmíněna a proto se jich nový OZ vůbec netýká. Takovou dvojkolejnost doufejme výklady soudů nepodpoří.

Řekněme si popravdě, že žádný užitek z přejmenování SVJ nemají – jen starosti. To je rozdíl od změny stanov, kterou umožňuje a nařizuje stejný zákon. Zdá se, že si to uvědomila i vláda a tak v průběhu podzimu schválila novelu, která danou povinnost ruší. Problém je jen v tom, že novelu vláda připravila a schválila příliš pozdě.

Pokud se totiž vládní návrh do Parlamentu České republiky dostal v listopadu 2015, je pravděpodobné, že bude projednán v prvním pololetí 2016.  (Pozn: dne 20.12. stále ještě nebyl projednán v prvním čtení, ale byl organizačním výborem doporučen k projednání). I v případě, že jej bez průtahů schválí Senát a podepíše prezident, čekáme jeho platnost k 1.7.2016. Nebo že by nás Parlament překvapil rychlostí ?

Zádrhelem je totiž období leden – červenec 2016. Občanský zákoník platí ve schváleném znění včetně diskutované povinnosti. Vytvořit seznam SVJ, která stále mají nevyhovující název,  z databáze veřejného rejstříku by bylo velmi snadné. A očekáváme tisíce společenství, která jsou v riziku, že s nimi rejstříkové soudy zahájí řízení. Spolu s nimi však doufáme v neakčnost soudů a hlavně v jejich „soudnost“.

Share This